Rimai už: sapne 

Rimai: 212 rezultatus

2 skiemenys

gatve, kadre, kakle, kape, krabe, krašte, kvape, našle, pašte, prasme, rate, save, strazde, štabe, take, taške, tave, žvake, laše, pliaže, Ale, are, balse, banke, bare, darbe, dvare, gale, garse, jame, kalne, kalte, kame, kampe, kare, karste, krante, lange, mane, narve, palme, parke, sale, sparne, šalme, švarke, tame, tarpe, tvarte, varge 

1 skiemuo

SE 

3 skiemenys

sąraše, bėgate, mėgstate, gyvate, grįžtate, klystate, vykstate, įraše, grojate, mokate, šokate, trokštate, kuriate, judate, skubate, einate, teigiate, veikiate, griebiate, siekiate, vienatve, kalbate, pamate, garaže, paraše, kvadrate, pastate, padaže, geriate, keliate, melage, perkate, rengiate, sergate, skrendate, verčiate, esate, nesate, sekate, slepiate, šnekate, teatre, vedate, vežate, dirbate, priimate, gaunate, jaučiate, klausiate, laukiate 

Skelbimas

4 skiemenys

išvykstate, pažįstate, čempionate, galvojate, naudojate, nemokate, šokolade, advokate, suvokiate, ateinate, išeinate, paliekate, atliekate, maskarade, suprantate, gyvenate, pamenate, nekenčiate, rezervate, padedate, pradedate, sugebate, kaltinate, skambinate, leidžiate, žaidžiate, ketinate, patinkate, sutinkate, užsiimate, vadinate, juokaujate, maldaujate, nejaučiate, keliaujate, gyvuojate, meluojate, planuojate, vėluojate, sapnuojate 

5 skiemenys

atpažįstate, nepažįstate, pripažįstate, nesuvokiate, nepaliekate, nesuprantate, atsimenate, prisimenate, nesugebate, neleidžiate, neketinate, nesutinkate, nerimaujate, nekantraujate, pageidaujate, rizikuojate, važiuojate, užkerėtame, ūkanotame, užžėlusiame, banguojančiame, miegamajame, sulėtintame, pagrindiniame, Afganistane, atleidžiame, paskutiniame, susitinkame, pasiduodame, važiuojame 

Skelbimas

6 skiemenys

išdarinėjate, neprisimenate, neprieštaraujate, įsivaizduojate, federaliniame, apgailestaujame, rekomenduojame, išvažiuojame, neegzistuojame, nevažiuojame, konferencijoje, Kalifornijoje, teritorijoje, Venesueloje, televizijoje, susipažinote, situacijoje, situacijose, įsivaizduokite, įsitikinkite, neprieštarausite, nusiraminkite, pasirūpinkite, pasirašykite, atidarykite, nežiūrėkite, pažiūrėkite, atvažiuokite, susipažinkite, papasakokite 

7 skiemenys

neįsivaizduojate, susitikinėjame, internacionale, kanalizacijoje, organizacijoje, laboratorijoje, apibūdintumėte, įsižiūrėkite, pasižiūrėkite, susikoncentruokime, pasižiūrėsime 

Skelbimas

Rimavimo žodynai kitomis kalbomis:

ar az bg cs da de el en_gb en_us eo es et fa fi fr hi hr hu hy id it ja ka ko kk lt lv nl no pl pt_br ro ru sk so sq sr sv sw tr uk yue zh_hans

Kažko trūksta arba neveikia taip, kaip tikėtasi?
Praneškite mums!

Ar jums patinka šis rimų žodynas? Pamėgti mus ir dalintis: Pamėgti mus Facebooke